АРМА ТРЕЙДИНГ 3339

Лиценз за износ и внос на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-40-1 / 17.03.2023
 • Валиден от
  17.03.2023
 • Валиден до
  17.03.2024
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"АРМА ТРЕЙДИНГ 3339" ЕООД
ЕИК:
204806336
Лице с представителна власт:
МАРИЯ АТАНАСОВА ТАШКОВА
Седалище:
1309 гр. София; р-н Възраждане; бул. Александър Стамболийски №130 - 132, сграда А; Ет. 1, офис 1;