АРМАТЕК

Лиценз за износ и внос на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-141-1 / 20.01.2021
 • Валиден от
  20.01.2021
 • Валиден до
  20.01.2026
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"АРМАТЕК" ЕООД
ЕИК:
205856267
Лице с представителна власт:
Борислав Павлов Иванов
Седалище:
1504 гр. София; р-н Средец; ул. Сан Стефано №23; Вход Б; Ап. 16;