АРМИТЕК

Лиценз за износ и внос на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-97-1 / 01.07.2019
 • Валиден от
  01.07.2019
 • Валиден до
  01.07.2024
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"АРМИТЕК" ЕООД
ЕИК:
202285564
Лице с представителна власт:
Красимир Добромиров Младжов
Седалище:
1680 гр. София, кв. "Борово", ул. "Пирински проход" №47
Адрес на управление:
1680 гр. София, кв. "Борово", ул. "Пирински проход" №47; тел. 0892001005, email: armitec@abv.bg
Адрес за кореспонденция:
1680 гр. София, кв. "Борово", Пощенски клон - П.К.175