ВИДЕКС ИНЖЕНЕРИНГ

Лиценз за износ и внос на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-142-1 / 12.12.2022
 • Валиден от
  12.12.2022
 • Валиден до
  12.12.2027
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ВИДЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД
ЕИК:
203275014