ИНТЕЛБИЛД

Лиценз за износ и внос на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-23-1 / 13.04.2023
 • Валиден от
  13.04.2023
 • Валиден до
  13.04.2024
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ИНТЕЛБИЛД" ЕООД
ЕИК:
205342586
Лице с представителна власт:
Драгомир Петров Драгоев