НЕРИНА ТЕХНОЛОДЖИ

Лиценз за износ и внос на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-87-1 / 29.06.2021
 • Валиден от
  29.06.2021
 • Валиден до
  29.06.2026
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"НЕРИНА ТЕХНОЛОДЖИ" ЕООД
ЕИК:
130840125