НИТРОКОМ

Лиценз за износ и внос на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-132-1 / 20.01.2021
 • Валиден от
  20.01.2021
 • Валиден до
  20.01.2026
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"НИТРОКОМ" АД
ЕИК:
831567864