ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП

Лиценз за износ и внос на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-93-1 / 23.09.2020
 • Валиден от
  23.09.2020
 • Валиден до
  23.09.2025
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП" АД
ЕИК:
112127533
Лице с представителна власт:
ИВАН ЛУКОВ ГАРЧЕВ
Седалище:
4500 гр. Панагюрище; ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК Оптикоелектрон;
Адрес на управление:
4500 гр. Панагюрище; ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК Оптикоелектрон;