СЕЛВА

Лиценз за износ и внос на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-49-1 / 19.05.2023
 • Валиден от
  19.05.2023
 • Валиден до
  19.05.2028
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"СЕЛВА" ЕООД
ЕИК:
202684474
Лице с представителна власт:
Васил Ангелов Колев
Седалище:
1407 гр. София; р-н Лозенец; ул."Трепетлика" №5; Ет. 4; email: selva@selva.bg
Адрес на управление:
1407 гр. София; р-н Лозенец; ул."Трепетлика" №5; Ет. 4; email: selva@selva.bg