СОФИЯ МЕД

Лиценз за износ и внос на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-110-1 / 13.10.2021
 • Валиден от
  13.10.2021
 • Валиден до
  13.10.2026
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"СОФИЯ МЕД" АД
ЕИК:
130144438
Лице с представителна власт:
Йоанис Пападимитриу, Стилианос Теодосиу, Лидия Атанасова Герджикова, Панайотис Лолос, Спиридон Коколис, А: От всеки двама от следните членове на Съвета на Директорите, действайки заедно: Йоанис Пападимитриу, Стилианос Теодосиу, Панайотис Лолос и Спиридон Коколис или Б: От Лидия Атанасова Герджикова, действайки заедно с някой от членовете на Съвета на директорите, изброени в точка А по-горе.