ФЕНИКС ЛВ

Лиценз за износ и внос на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-146-1 / 25.02.2022
 • Валиден от
  25.02.2022
 • Валиден до
  25.02.2027
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ФЕНИКС ЛВ" ЕООД
ЕИК:
200218759
Лице с представителна власт:
Васил Цветанов Атанасов