ШУТИНГ 360

Лиценз за износ и внос на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-103-1 / 28.10.2020
 • Валиден от
  28.10.2020
 • Валиден до
  28.10.2025
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ШУТИНГ 360" ЕООД
ЕИК:
115819024
Лице с представителна власт:
АТАНАСКА КЪНЧЕВА ЦАНКОВА и СТЕФАН ИВАНОВ ЦАНКОВ, заедно и поотделно