АМЕРИКАН ВАНГАРД ИНЖЕНЕРИНГ

Лиценз за износ и внос на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-36-1 / 17.07.2023
 • Валиден от
  17.07.2023
 • Валиден до
  17.07.2028
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"АМЕРИКАН ВАНГАРД ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
ЕИК:
206766755
Лице с представителна власт:
София Димитрова Христов
Седалище:
1001 София, бул. "Христо Ботев" №28, Ет. 4;
Адрес на управление:
1001 София, бул. "Христо Ботев" №28, Ет. 4; тел. 0890156639, email: iliana.boyuklieva@inlawfirm.com