АРM ТРЕЙД ЕНД КОНСУЛТИНГ

Лиценз за износ и внос на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-85-3 / 08.09.2023
 • Валиден от
  08.09.2023
 • Валиден до
  08.09.2028
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"АРM ТРЕЙД ЕНД КОНСУЛТИНГ" ООД
ЕИК:
207420966
Лице с представителна власт:
Ивайло Василев Йосифов и Красимир Димитров Модев поотделно
Седалище:
1616 София; ул. "Герганица" № 14;
Адрес на управление:
1616 София; ул. "Герганица" № 14; email: armtradeconsulting@gmail.com
Адрес за кореспонденция:
1000 София, пл. "Македония" № 1, офис сграда КНСБ, ет.15, офис 13, email: armtradeconsulting@gmail.com