ЛОДОЗ КОНСУЛТ

Лиценз за износ и внос на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-92-1 / 17.07.2023
 • Валиден от
  17.07.2023
 • Валиден до
  17.07.2028
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ЛОДОЗ КОНСУЛТ" ЕООД
ЕИК:
203000267
Лице с представителна власт:
ИВАН ДОЙЧИНОВ ДОЙЧЕВ
Седалище:
1505 София, ул."РУСАЛКА" № 48; Вход А; Ет. 2; Ап. 4;
Адрес на управление:
1505 София, ул."РУСАЛКА" № 48; Вход А; Ет. 2; Ап. 4; email: idoichev@abv.bg