МП ПРОПЪРТИ 2021

Лиценз за износ и внос на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-62-1 / 17.07.2023
 • Валиден от
  17.07.2023
 • Валиден до
  17.07.2028
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"МП ПРОПЪРТИ 2021" ЕООД
ЕИК:
206605937
Лице с представителна власт:
Петко Ангелов Петков
Седалище:
4109 област Пловдив, с. Браниполе; местност "ЧИИРИТЕ" 020В
Адрес на управление:
4109 област Пловдив, с. Браниполе; местност "ЧИИРИТЕ" 020В, email: lawyer@petkoangelov.bg