ТЕМТЕКС

Лиценз за износ и внос на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-63-1/19.05.2023 Изм. №1/08.09.2023 / 08.09.2023
 • Валиден от
  08.09.2023
 • Валиден до
  19.05.2028
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ТЕМТЕКС" ООД
ЕИК:
206581379
Лице с представителна власт:
Тодор Стоянов Трифонов
Седалище:
1000 гр. София; ул. "Граф Игнатиев" № 14; Ет. 1; Ап. 1; тел. 02 988 000, email: tstrifonov@abv.bg
Адрес на управление:
1000 гр. София; ул. "Граф Игнатиев" № 14; Ет. 1; Ап. 1; тел. 02 988 000, email: tstrifonov@abv.bg