КАРАШ ИНВЕСТ

Лиценз за износ и внос на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-124-1 / 27.10.2023
 • Валиден от
  27.10.2023
 • Валиден до
  27.10.2028
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"КАРАШ ИНВЕСТ" ЕООД
ЕИК:
204290663
Лице с представителна власт:
Петьо Атанасов Иванов
Седалище:
1784 София, бул. "Цариградско шосе"№ 121;
Адрес на управление:
1784 София, бул. "Цариградско шосе"№ 121; email: karash_invest@abv.bg
Адрес за кореспонденция:
1407 София, бул. "Джеймс Баучер" №76, ет.4, email: karash_invest@abv.bg