АВИОНАМС

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-178-5 / 31.01.2020
 • Валиден от
  31.01.2020
 • Валиден до
  31.01.2025
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"АВИОНАМС" АД
ЕИК:
000635619
Лице с представителна власт:
Йордан Георгиев Новаков
Седалище:
4023 Пловдив, ул. "Цар Симеон" №2;
Адрес на управление:
4023 Пловдив, ул. "Цар Симеон" №2; тел. 032 628984, email: office.pld@avionams.com