АВИОТЕХНИКА

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-16-5 / 30.08.2022
 • Валиден от
  30.08.2022
 • Валиден до
  30.08.2027
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"АВИОТЕХНИКА" ЕООД
ЕИК:
115004945
Лице с представителна власт:
Димитър Георгиев Христолов
Седалище:
4023 Пловдив, ж.к. "Тракия", бул. "Асеновградско шосе"
Адрес на управление:
4023 Пловдив, бул. "Асеновградско шосе", тел. 032 280375, email: aviotechnica@abv.bg;