АВЛ-СОФИЯ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-103-5 / 30.10.2019
 • Валиден от
  30.10.2019
 • Валиден до
  30.10.2024
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"АВЛ-СОФИЯ " ЕООД
ЕИК:
831460877
Лице с представителна власт:
Йорданка Рангелова Виячка
Седалище:
1408 София, кв. "Иван Вазов"; бул. "Витоша", №137, ет. 1, офис 1
Адрес на управление:
1408 София, кв. "Иван Вазов"; бул. "Витоша", №137,ет. 1, офис 1 ; тел. 02 963 28 66, факс 02 963 32 66, email: jordanka_viyatchka@avl-sofia.com