АДВАНТЕХ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-91-5 / 01.07.2019
 • Валиден от
  01.07.2019
 • Валиден до
  01.07.2024
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"АДВАНТЕХ" ЕООД
ЕИК:
200396797
Лице с представителна власт:
Петър Енев Киприлов
Седалище:
1680 София, район "Витоша", ул. "Мур" №39, офис 3
Адрес на управление:
1680 София, район "Витоша", ул. "Мур" №39, офис 3, тел. 02 8548379, email: office@advan-tech.bg