АЙ-БИ ТРЕЙДИНГ БГ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-66-5 / 29.06.2021
 • Валиден от
  29.06.2021
 • Валиден до
  29.06.2026
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"АЙ-БИ ТРЕЙДИНГ БГ" ЕООД
ЕИК:
200565507
Лице с представителна власт:
Иван Василев Божков
Седалище:
1756 гр. София, ж.к. "Дървеница", бл. 19, вх. 1, ап. 7
Адрес на управление:
1756 гр. София, ж.к. "Дървеница", бл. 19, вх. 1, ап. 7; email: ibtsofia@abv.bg