АЙЕСДИ БЪЛГАРИЯ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-104-5 / 13.10.2021
 • Валиден от
  13.10.2021
 • Валиден до
  13.10.2026
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"АЙЕСДИ БЪЛГАРИЯ " ООД
ЕИК:
130931023
Лице с представителна власт:
Николай Стефанов Чавдаров
Седалище:
1202 гр. София, община Оборище, ул. "Г. С. Раковски", № 44
Адрес на управление:
1202 гр. София, община Оборище, ул. "Г. С. Раковски", № 44 ; тел. 02 983 50 14, факс: 02 983 14 69 , email: ivo.milanov@isd-bg.com
Адрес за кореспонденция:
1517 гр.София, бул."Ботевградско шосе", № 247