АЙКХОРН И КО

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-138-5 / 18.09.2019
 • Валиден от
  18.09.2019
 • Валиден до
  18.09.2024
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"АЙКХОРН И КО" ЕООД
ЕИК:
130308478
Лице с представителна власт:
Красимир Юлиев Христов
Седалище:
1407 гр. София, район "Лозенец", ул. "Персенк"№ 73, ет.5, ап.17
Адрес на управление:
1407, гр. София, район "Лозенец", ул. "Персенк" № 73, ет.5, ап.17; тел. 02 981 22 45, факс: 981 22 44, email: aichhorn@abv.bg
Адрес за кореспонденция:
1000 гр. София, бул. "Патриарх Евтимий" № 48; тел. 02 981 22 45; факс: 981 22 44, email: aichhorn@abv.bg