АКУИС

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-81-5 / 23.09.2020
 • Валиден от
  23.09.2020
 • Валиден до
  23.09.2025
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"АКУИС " ЕООД
ЕИК:
200321969
Лице с представителна власт:
Георги Иванов Камилов
Седалище:
1700 гр. София, ул. " Проф. Александър Фол", № 2, вх. Г, ап.14
Адрес на управление:
1700 гр. София, ул. " Проф. Александър Фол", № 2, вх. Г, ап.14; тел/fax. 02 8846845, email: corporate@aquis.bg
Адрес за кореспонденция:
1766 София, ул. "Панорама София" № 5