АЛУКОМ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-128-5 / 10.11.2021
 • Валиден от
  10.11.2021
 • Валиден до
  10.11.2026
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"АЛУКОМ" АД
ЕИК:
114056800
Лице с представителна власт:
Радослав Ванев Начков
Седалище:
5800 гр. Плевен, ИНДУСТРИАЛЕН КВАРТАЛ