АМЕРИКАН ВАНГАРД ИНЖЕНЕРИНГ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-49-5 / 08.06.2022
 • Валиден от
  08.06.2022
 • Валиден до
  08.06.2027
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"АМЕРИКАН ВАНГАРД ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
ЕИК:
206766755
Лице с представителна власт:
София Димитрова Христов
Седалище:
1001 София, бул. "Христо Ботев" №28, Ет. 4;
Адрес на управление:
1001 София, бул. "Христо Ботев" №28, Ет. 4; тел. 0890156639, email: iliana.boyuklieva@inlawfirm.com