АРЕС АРМС

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-127-5 / 19.05.2023
 • Валиден от
  19.05.2023
 • Валиден до
  19.05.2028
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"АРЕС АРМС" ЕООД
ЕИК:
207131823
Лице с представителна власт:
РОСИЦА ЕНЧЕВА ПАВЛОВА
Седалище:
1618 гр. София, кв. Манастирски ливади, ул. "Бяло поле" № 1, Вход А, Ет. 6, Ап. 16; email: pavlovar900@gmail.com
Адрес на управление:
1618 гр. София, кв. Манастирски ливади, ул. "Бяло поле" № 1, Вход А, Ет. 6, Ап. 16; email: pavlovar900@gmail.com