АРКОН ПАРТНЪРС

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-50-5 / 08.06.2022
 • Валиден от
  08.06.2022
 • Валиден до
  08.06.2027
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"АРКОН ПАРТНЪРС " ООД
ЕИК:
203256971
Лице с представителна власт:
Румен Николов Райков
Седалище:
1320 гр. Банкя, ул. "Лотос" № 18
Адрес на управление:
1320 гр. Банкя, ул. "Лотос" № 18, тел. 0885035416; email: ceo@arconpartners.net;
Адрес за кореспонденция:
1407 гр. София, ж.к. "Лозенец", бул."Черни връх" № 32 Г, ет.4. ап.8