АРМА АРТИС ЛОДЖИСТИКС

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-35-5 / 01.04.2020
 • Валиден от
  01.04.2020
 • Валиден до
  01.04.2025
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"АРМА АРТИС ЛОДЖИСТИКС" ЕООД
ЕИК:
205924597
Лице с представителна власт:
Ясен Яворов Кунчев
Седалище:
1784 гр. София; р-н Младост; бул.“Цариградско шосе“ №113А; Ет. 2;