АРМА ТРЕЙДИНГ 3339

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-40-5 / 13.04.2023
 • Валиден от
  13.04.2023
 • Валиден до
  13.04.2028
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"АРМА ТРЕЙДИНГ 3339" ЕООД
ЕИК:
204806336
Лице с представителна власт:
МАРИЯ АТАНАСОВА ТАШКОВА
Седалище:
1309 гр. София; р-н Възраждане; бул. Александър Стамболийски №130 - 132, сграда А; Ет. 1, офис 1;