АРМ-БГ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-21-5 / 17.03.2023
 • Валиден от
  17.03.2023
 • Валиден до
  17.03.2028
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"АРМ-БГ " ООД
ЕИК:
204847016
Лице с представителна власт:
АРСЕН ЛЮДВИГ НАЗАРЯН и АРТУР САРГСЯН, заедно и поотделно
Седалище:
1415 гр. София; р-н Витоша; Квартал в.з. Киноцентъра; ул. Боянска №10;