АРМИКО

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-51-5 / 21.05.2020
 • Валиден от
  21.05.2020
 • Валиден до
  21.05.2025
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"АРМИКО" ЕООД
ЕИК:
130415957
Лице с представителна власт:
Ивайло Емилов Пашов
Седалище:
1750 гр. София, ж.к. "Младост 1", бл. 3А, офис 5 (партер)
Адрес на управление:
1750 гр. София, ж.к. "Младост 1", бл. 3А, офис 5 (партер); тел. 02 981 2250; факс 02 981 19 59; email: armico@abv.bg