АРМИТРАНС

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-36-5 / 24.02.2021
 • Валиден от
  24.02.2021
 • Валиден до
  24.02.2026
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"АРМИТРАНС" ООД
ЕИК:
131356180
Лице с представителна власт:
Димитър Благоев Пиралков
Седалище:
1408 гр. София, район "Триадица", бул. "Витоша", № 137, ет. 6, ап. 14
Адрес на управление:
1408 гр. София, район "Триадица", бул. "Витоша", № 137, ет. 6, ап. 14; тел. 02 971 01 19; email: armitrans@ mbox.contact.bg
Адрес за кореспонденция:
1113, гр. София, ул. "Константин Щъркелов", № 13-А, бл.78, вх. А, ет.7, ап.16; тел. 02 971 01 19; email: armitrans@ontact.bg