АРМЪРИ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-110-5 / 18.09.2019
 • Валиден от
  18.09.2019
 • Валиден до
  18.09.2024
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"АРМЪРИ" АД
ЕИК:
204798074
Лице с представителна власт:
Диан Георгиев Хасабалиев
Седалище:
4000 гр. Пловдив; бул. Гладстон №60; Ет. 2;