АРМЪРИ БГ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-109-5 / 18.09.2019
 • Валиден от
  18.09.2019
 • Валиден до
  18.09.2024
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"АРМЪРИ БГ" ЕООД
ЕИК:
205293025
Лице с представителна власт:
ИВАН КОСТОВ ИВАНОВ
Седалище:
1202 гр. София; р-н Сердика; ул. Клокотница №2А; Ет. 5; Ап. 19;