АРСЕНАЛ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-148-5 / 04.12.2019
 • Валиден от
  04.12.2019
 • Валиден до
  04.12.2024
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"АРСЕНАЛ " АД
ЕИК:
833067612
Лице с представителна власт:
Христо Николаев Ибушев и Николай Христов Ибушев , заедно и поотделно
Седалище:
6100 гр. Казанлък; ул. "Розова долина", № 100;
Адрес на управление:
6100 гр. Казанлък, ул. "Розова долина", № 100; тел. 0431 63113; email: arsenal2000@arsenal2000.com ; www. arsenal2000-bg.com