АРТА КОНСУЛТИНГ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-49-5 / 13.04.2023
 • Валиден от
  13.04.2023
 • Валиден до
  13.04.2028
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"АРТА КОНСУЛТИНГ" ЕООД
ЕИК:
207169414
Лице с представителна власт:
ЗОРНИЦА МЛАДЕНОВА ГАНЕВА
Седалище:
1421 гр. София; р-н Лозенец; ул. Розова долина №14; Ап. 12;