АССА - ИНЖЕНЕРИНГ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-46-5 / 21.05.2020
 • Валиден от
  21.05.2020
 • Валиден до
  21.05.2025
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"АССА - ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
ЕИК:
131452240
Лице с представителна власт:
АТАНАС АТАНАСОВ ЙОНЧЕВ
Седалище:
1231 гр. София; р-н Илинден; Кв. ВРЪБНИЦА-2; Бл. 632; Вход Г; Ет. 2; Ап. 3;