АХЕЛОЙ ОПМ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-122-5 / 13.10.2021
 • Валиден от
  13.10.2021
 • Валиден до
  13.10.2026
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"АХЕЛОЙ ОПМ" ООД
ЕИК:
121256331
Лице с представителна власт:
БОРИС ВАСИЛЕВ РЕДАНСКИ
Седалище:
1504 гр. София; р-н Оборище; бул. ЯНКО САКЪЗОВ №88; Ет. 4;