Б И Р ИНЖЕНЕРИНГ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-115-5 / 18.09.2019
 • Валиден от
  18.09.2019
 • Валиден до
  18.09.2024
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Б И Р ИНЖЕНЕРИНГ " ЕООД
ЕИК:
121667852
Лице с представителна власт:
Константин Димитров Манолов
Седалище:
1407 гр. София; р-н Лозенец, ул. "КРИЧИМ" № 1; Ет. 3; Ап. 11; тел. 02 9621850; email: ebir@abv.bg;