БАЛКАНТЕЛ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-136-5 / 24.02.2021
 • Валиден от
  24.02.2021
 • Валиден до
  24.02.2026
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"БАЛКАНТЕЛ" ООД
ЕИК:
831168299
Лице с представителна власт:
ХРИСТО НИКОЛОВ ДУРЧЕВ и НИКОЛА ХРИСТОВ ДУРЧЕВ, заедно и поотделно
Седалище:
1618 гр. София; бул. "БРАТЯ БЪКСТОН" № 68, Бизнес сграда;