БАРЕТА ТРЕЙДИНГ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-126-5 / 28.10.2020
 • Валиден от
  28.10.2020
 • Валиден до
  28.10.2025
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"БАРЕТА ТРЕЙДИНГ" ЕООД
ЕИК:
202167886
Лице с представителна власт:
Валентина Стоянова Лазарова
Седалище:
1797 София, ул. " Г.М. ДИМИТРОВ" № 51