БЕЗКОНТАКТНИ МУЛТИПЛЕКСОРНИ ВЕРИГИ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-47-5 / 21.05.2020
 • Валиден от
  21.05.2020
 • Валиден до
  21.05.2025
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"БЕЗКОНТАКТНИ МУЛТИПЛЕКСОРНИ ВЕРИГИ" ЕООД
ЕИК:
000641974
Лице с представителна власт:
ФИЛИП АНДРЕЕВ ВАСИЛЕВ
Седалище:
1202 гр. София; бул. "КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА" № 101;