БИАНОР СЪРВИСИЗ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-34-5 / 08.06.2022
 • Валиден от
  08.06.2022
 • Валиден до
  08.06.2027
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"БИАНОР СЪРВИСИЗ" ЕООД
ЕИК:
175044321
Лице с представителна власт:
Иван Димитров Димитров
Седалище:
1505 гр. София, ул. "ЧЕРКОВНА" №78;
Адрес на управление:
1505 гр. София, ул. "ЧЕРКОВНА" №78; email: info@bianor.com
Адрес за кореспонденция:
1712 София, бул. "Александър Малинов" №51, вх.1. ет 3, email: info@bianor.com