БУЛ-РУС ТРЕЙД

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-1-5 / 21.05.2020
 • Валиден от
  21.05.2020
 • Валиден до
  21.05.2025
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"БУЛ-РУС ТРЕЙД" ЕООД
ЕИК:
205478497