ВАК 15

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-34-5 / 27.06.2018
 • Валиден от
  27.06.2018
 • Валиден до
  27.06.2023
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ВАК 15" ЕООД
ЕИК:
203658240