ВИДЕКС ИНЖЕНЕРИНГ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-12-5 / 25.02.2022
 • Валиден от
  25.02.2022
 • Валиден до
  25.02.2027
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ВИДЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД
ЕИК:
203275014