ГЕОДАР

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-26-5 / 27.03.2019
 • Валиден от
  27.03.2019
 • Валиден до
  27.03.2024
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ГЕОДАР" ООД
ЕИК:
126039844